Mijn ervaring

Na jarenlange ervaring in de medezeggenschap in zowel de profit- als de non-profitsector, heb ik nu de focus op integrale medezeggenschap in opvang & onderwijs!

Graag neem ik je mee in wat ik zoal heb gedaan en doe:

 • Begeleiding van de werkgroep bij Plateau Integrale Kindcenta om te komen tot het instellen van de Centrale Plateau Raad. 

 • Training ambtelijk secretaris en dagelijks bestuur medezeggenschap bij Blosse. 

 • Invulling geven aan een webinar van de werkgroep Centrale Plateau Raad.

 • Begeleiden van de projectgroep Medezeggenschap bij Stichting Tabijn.

 • Informatiebijeenkomst verzorgen voor de voorzitters en leden van medezeggenschaps-geledingen binnen CKC-Drenthe.

 • Informatiebijeenkomst verzorgen voor de medezeggenschap bij Accrete.

 • Training van de leden van de integrale P!T-raad bij P!T kinderopvang & onderwijs.

 • Informatiebijeenkomst voor de leden van de (G)MR, (C)OC, OR, CvB en RvT bij Stichting GOO, kinderopvang & onderwijs.

 • Verdiepende workshop voor de leden van de GMR bij de Groeiling, schoolbestuur voor basisonderwijs.

 • Introductie integrale medezeggenschap bij leden medezeggenschapsgeledingen binnen Wijzer opvang & onderwijs.

 • Organiseren en begeleiden van verkiezingen voor de Centrale UN1EK Raad bij UN1EK onderwijs & opvang.

 • Praktijkcoördinator Onderwijspraktijk bij van Doorne notarissen & advocaten.
 • Juridische integratie en implementatie van de integrale medezeggenschap van opvang en onderwijs bij opvang- en onderwijsorganisatie UN1EK. De eerste organisatie in Nederland waarbij opvang en onderwijs gefuseerd is. 

 • Het tot stand (laten) brengen van het statuut en de reglementen binnen UN1EK Onderwijs & Opvang.

 • Opzetten en vormgeven communicatie rondom de feitelijke implementatie van de nieuwe gekozen medezeggenschapsstructuur.

 • Het geven van trainingen & workshops integrale medezeggenschap voor startende IKC-raden.  Ook verzorg ik ook (opfris-)workshops & trainingen voor raden die al even met elkaar op weg zijn.

 • Het fungeren als aanspreekpunt en adviseur vanuit de organisatie om opvang- en onderwijsorganisaties te informeren en te begeleiden over het proces van fusie en integratie van de medezeggenschap.

 • Ontwikkeling startmap medezeggenschap. 

 • Opstarten, uitrollen en doorontwikkelen van een Adviesraad. 

 • Ontwikkelen van een online communicatieformat voor informatie uitwisseling.

 • Organisator en presentator/dagvoorzitter van de medezeggenschapsbijeenkomst om na 5 jaar integrale medezeggenschap opnieuw bewustzijn te creëren en met elkaar een doorstart te kunnen maken in de nieuwe medezeggenschapstructuur. https://un1ek.nl/blog/un1ek-organiseert-medezeggenschapsavond/

 • Opzet, implementatie en uitvoer nieuwsbrief medezeggenschap.

 • Social media (contentplanning & plaatsing).

 • Ambtelijk secretaris Centrale UN1EK Raad, UN1EK onderwijs & opvang

 • Lid dagelijks bestuur en secretaris van de Centrale UN1EK Raad (CUR) van UN1EK onderwijs & opvang.

 • Voorzitter IKC-raad IKC Het Spectrum

 • Lid GMR, Stichting Meervoud

 • Secretaris MR CBS Het Spectrum, Stichting Meervoud

 • Verzekeringen, arbodienstverlening, projectmanagement, verandertrajecten, schadebehandeling, harmonisatie pensioenen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, communicatie & fotografie.

 • Management.

 • Voorzitter diverse OR-commissies (pensioen, VGW, communicatie).

 • Lid van het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland

Wat klanten zeggen

CONTACT
Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken!

Advies, training & begeleiding integrale medezeggenschap

 • Leeuwerikstraat 9
 • 3135 KE Vlaardingen

www.focuzright.nl

 • KvK: 76393356
 • BTW: NL003080152B44
 • IBAN: NL12INGB0009591067