Mag ik jou adviseren?

Zie je als bestuurder in het overleg met de medezeggenschap (geen) toegevoegde waarde? Weet jouw directeur (voldoende) gebruik te maken van de input vanuit de oudercommissie en/of medezeggenschapsraad? Is het lid van een integrale raad van een kindcentrum wel duidelijk over welke onderwerpen hij/zij iets te zeggen heeft? Weten de medewerkers welke bijdrage ze in de medezeggenschap kunnen leveren? Hebben ouders een beeld van de positieve invloed die ze kunnen uitoefenen op het beleid van een school of opvang? 
Ik help je graag zaken scherp te krijgen! Wat zijn de rechten? De plichten? En nog belangrijker, wat kunnen betrokkenen in de medezeggenschap voor elkaar betekenen? Je zult verbaasd zijn over de (wettelijke) mogelijkheden. Vanuit een positieve insteek met elkaar ontwikkelen naar de toekomst!

Cynthia Roos-Kempers

Missie

Ik wil in Nederland (meer) bewustzijn creëren & inzichtelijk maken wat de (wettelijke) mogelijkheden van integrale medezeggenschap zijn door te inspireren, te adviseren en op enthousiaste wijze training te geven aan bestuurders, ouders & medewerkers in kinderopvang & onderwijs. Gericht op een fijne en constructieve samenwerking voor de verbetering van de kwaliteit van opvang en onderwijs met als doel: de glimlach van een kind!
Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn! Als de basis goed is, kun je verder ontwikkelen.

Visie

Mijn visie is dat opvang- en onderwijsorganisaties gebaat zijn bij praktijkgericht advies op het gebied van (de implementatie van) integrale medezeggenschap. Dit voorafgaand aan of naast nader juridisch advies. Zo wordt begeleiding laagdrempelig en medezeggenschap toegankelijk. Verbinding tussen opvang & onderwijs tot stand brengen vanuit de praktijk!

Strategie

Door het gesprek aan te gaan, verbinding te maken, bewustzijn te creëren en inzicht te geven. Aandacht voor het (laten) horen van ieders stem: bestuurders, medewerkers & ouders! Met een stappenplan wordt het einddoel bereikt. Altijd blijft scherp waar het om gaat: de kwaliteit van kinderopvang & onderwijs!

Wat klanten zeggen

CONTACT
Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken!

Advies, training & begeleiding integrale medezeggenschap

  • Leeuwerikstraat 9
  • 3135 KE Vlaardingen

www.focuzright.nl

  • KvK: 76393356
  • BTW: NL003080152B44
  • IBAN: NL12INGB0009591067