Wat kan FocuzRight voor jou betekenen?

'Medezeggenschap in opvang & onderwijs samen scherp krijgen'
Beeldende handvatten geven aan bestuurders, medewerkers en ouders voor de  invulling aan de uitvoering van de wettelijke voorschriften in de veranderende praktijk. Dit door middel van trainingen & workshops, advisering, projectbegeleiding (denk aan een event of  bijeenkomst) of ambtelijke ondersteuning.

Mijn werkwijze vind je overzichtelijk in een infographic, die je via hierInfographic Focuzright kunt downloaden.

In 5 stappen samen naar integrale medezeggenschap!

Op weg naar integrale medezeggenschap

Allereerst maken we kennis met elkaar. Wie zijn of worden actief in de medezeggenschap in jouw organisatie? Wat is hun achtergrond & drive? Wat is de fase van het traject bij jullie?

We maken een plan van aanpak

Op basis van de gesprekken maken we een plan van aanpak. Wat heeft jouw organisatie nodig? Wat helpt de mensen in de medezeggenschap om hun rechten & plichten zo goed mogelijk invulling te geven? Met elkaar bepalen we een stip op de horizon!

Presentatie & creëren draagvlak

We leggen alle betrokkenen in de organisatie het plan voor om (verder) te komen in het proces naar de integrale medezeggenschap. De ouders & medewerkers worden betrokken in de concrete uitwerking van het procesplan. De taken worden verdeeld, zodat iedereen een bijdrage kan leveren!

Tussentijdse evaluatie & bijstelling

Verdient wat is bedacht en op papier gezet bijstelling? Periodiek treffen we elkaar om met de betrokkenen eerlijk te kijken of de concrete uitvoering in de praktijk werkt. Zo niet, dan stellen we het plan bij. Waar nodig betrekken we overige deskundigen. De stand van zaken communiceren we duidelijk!

Blije kinderen zijn de toekomst!

Door samen met ouders & medewerkers een goede invulling te geven aan de medezeggenschap in jouw opvang- en/of onderwijsorganisatie, kunnen we de kwaliteit borgen van wat onze kinderen leren en ervaren. Wil JIJ ook blije kinderen? Laat JOUW stem dan horen!

Wat klanten zeggen

CONTACT
Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken!

Advies, training & begeleiding integrale medezeggenschap

  • Leeuwerikstraat 9
  • 3135 KE Vlaardingen

www.focuzright.nl

  • KvK: 76393356
  • BTW: NL003080152B44
  • IBAN: NL12INGB0009591067