Jouw stem telt!

Tijd is kostbaar! 

Medezeggenschap

De verzoeken om informatie en praktijkervaring op gebied van integrale medezeggenschap komen al jaren voortdurend op mijn pad.
Na diverse rollen, kwam ik in de werkgroep medezeggenschap terecht van UN1EK onderwijs en opvang, de eerste organisatie in Nederland waarbij opvang & onderwijs gefuseerd is. De huidige medezeggenschapstructuur gaf ik hier vorm. Hierover ging ik sindsdien met meerdere organisaties en partijen in gesprek.

Begeleiding
Ik vind het fijn mijn kennis en ervaring te delen en mensen op weg te helpen als ook beeldende handvatten te geven om invulling te geven aan de uitvoering (van de wettelijke voorschriften) in de veranderende praktijk. Hierdoor ondersteun ik jou in je dagelijkse werkzaamheden. Je bespaart hiermee tijd en kun je jouw focus behouden op het kind en de kwaliteit van opvang en onderwijs.

'Het kind en zijn of haar ontwikkeling vormen de basis van onze maatschappij'

Over mij

Wat leuk kennis te maken!
Verschil maken
Ooit begon ik als vrijwilliger in de rol van ouder vertegenwoordiger in de medezeggenschapsraad van de school van mijn kinderen. In het werkende leven wilde ik ook graag het verschil maken en deed ervaring op in zowel de ondernemingsraad als ook in de bijzondere  ondernemingsraad. Het medezeggenschapsproces interesseert mij zodanig, dat ik na verschillende rollen in de werkgroep medezeggenschap plaatsnam.

Integrale medezeggenschap
Als lid, secretaris van de Centrale UN1EK Raad (CUR) en lid van het dagelijks bestuur, gaf ik binnen UN1EK onderwijs en opvang vorm aan de huidige medezeggenschapsstructuur. Dit is de eerste organisatie in Nederland, die opvang en onderwijs gefuseerd heeft. Ik bleef nieuwsgierig naar de juridische en bestuurlijke basis voor zaken en het handelen van mensen en bedrijven.

Juridisch & praktijk
Na jarenlang in de financiële dienstverlening, maakte ik een switch.
Op zoek naar verdieping van de opgedane kennis & ervaring op het gebied van de integrale medezeggenschap. De mooie jarenlange samenwerking met de juristen leverde een mooi combinatie op van professionele kennis en praktijkervaring. 

FocuzRight
Het ondernemerschap kriebelde en de creativiteit lonkte. Dus besloot ik als zelfstandig ondernemer te starten en vanuit die rol de samenwerking een nieuwe vorm te geven. Op zoek naar nieuwe verbindingen, waarin ik mijn kennis en ervaring verder kan delen. Zo wil ik ‘medezeggend’ Nederland verder laten ontwikkelen.  

Scherp krijgen! 
Ik zie ernaar uit om mijn kennis & ervaring met jou te delen om zo de medezeggenschap samen scherp in beeld te krijgen!

Waarom FocuzRight?

'De behoefte groeit aan een praktijkgericht kennispartner op het gebied van integrale medezeggenschap.'
Verbinding
De samenwerking wordt door organisaties in opvang en onderwijs al gezocht. Verbinding is hierbij cruciaal. Iedereen wil gehoord worden vanuit zijn of haar invalshoek.

Wetgeving
Juist omdat de wetgeving nog niet is aangepast op die samenwerking, groeit de behoefte aan een praktijkgericht kennispartner met juridische kennis op het gebied van integrale medezeggenschap.

Samenwerking
De stap naar een jurist of bureau is vaak groot. 
Met juridische collega’s ben ik eerder een samenwerkingsverband aangegaan om de juridische en praktijkkennis te combineren.

Kennis delen
Graag deel mijn kennis. Tijdens trainingen, als gastspreker in een opleiding, tijdens een event of in een persoonlijk gesprek!

Wat maakt FocuzRight anders?

'Persoonlijke verbinding om met focus maatwerk te kunnen leveren, gericht op de praktijk.'
Persoonlijk
FocuzRight advies & begeleiding onderscheidt zich door zich persoonlijk te verbinden aan haar klanten door écht het gesprek aan te gaan om zo met focus maatwerk gericht op de praktijk te kunnen leveren.

Kennispartner
‘Medezeggend’ Nederland verdient FocuzRight als kennispartner! Samen kunnen de kwaliteit van opvang en onderwijs blijven borgen in deze veranderende maatschappij.

Plezier
Met jou wil ik ervoor zorgen dat medewerkers, ouders en bovenal kinderen met een glimlach naar opvang & school gaan! De basis ligt bij de opvang van het kind en vervolgens de overgang naar het onderwijs.

Verschil maken
Om een verschil te kunnen maken stimuleer en enthousiasmeer ik graag bestuurders, medewerkers en ouders zich bewust te zijn van ieders stem in het geheel en aan de slag te gaan met de huidige (wettelijke) mogelijkheden!

Ervaringsdeskundige

'Je ervaring delen, is het meest waardevolle dat je kunt doen voor een ander.'

Drijfveer
Wat mij persoonlijk drijft, is mijn overtuiging dat met concrete duiding en verbeelding heel veel gestroomlijnd kan worden en (werk-) plezier gevonden kan worden.

Just do it!
Bestuurders kunnen samen met medewerkers en ouders vanuit verbinding de opvang- en onderwijswereld veranderen door gewoonweg te doen. Laten we het pad naar de toekomst samen bewandelen.

Vereniging Netwerk Kindcentra
De ontwikkeling en bevordering van (de kwaliteit) van een geïntegreerd aanbod van opvang en onderwijs is de doelstelling van de in januari 2021 opgerichte Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK). Dit sluit zo mooi aan bij FocuzRight!  Ik ben dan ook de trotse eerste ambassadeur van de VNK. Samenwerking & verbinding brengt ons verder. Het bundelen van kennis & ervaring komt uiteindelijk ten goede aan de kinderen! 

Toegevoegde waarde
Verbeelden, verbinden en organiseren is mijn tweede natuur.  Met mijn jarenlange ervaring in zowel de profit- als de non-profitsector bied ik toegevoegde waarde aan opvang- & onderwijsorganisaties in Nederland.

Medezeggenschap doe je SAMEN!  

Wat klanten zeggen

CONTACT
Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken!

Advies, training & begeleiding integrale medezeggenschap

  • Leeuwerikstraat 9
  • 3135 KE Vlaardingen

www.focuzright.nl

  • KvK: 76393356
  • BTW: NL003080152B44
  • IBAN: NL12INGB0009591067