OOG VOOR ELKAAR!

25 februari 2022: we gaan we versoepelen.

Het lijkt er wellicht op dat we de tijd van Corona achter ons kunnen laten. Natuurlijk hopen we daar allemaal op, maar laten we elkaar niet uit het oog verliezen!

Het water staat ons aan de lippen lees ik de afgelopen week veelvuldig. Zowel bij opvang als onderwijs. De brancheorganisaties vragen hiervoor ook aandacht. Terecht wat mij betreft.

Waarom? Lees snel verder en raak geïnspireerd door mooie voorbeelden van de PO-raad, BMK en VNK.

Een krachtig artikel van Maryse Broek, beleidsmedewerker bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). 

'Wij vragen landelijk om aandacht en coulance vanuit de ministeries en het toezicht in deze tijd van het onvoorspelbare corona-virus.'

In mijn dagelijks werk adviseer en ondersteun ik verschillende opvang- & onderwijsorganisaties op het gebied van medezeggenschap. Dit staat voor verbinding. SAMEN! Ik mag in gesprek gaan met bevlogen bestuurders, ouders & medewerkers.

Allemaal willen ze maar één ding: het beste voor het kind!

Vanuit die gedachte werken ze SAMEN. Opvang & onderwijs. Hierbij hoor ik ook regelmatig de verschillen tussen de branches. Opvang krijgt onvoldoende aandacht. De blik ligt meer op ondersteuning van onderwijs. Ook vanuit de overheid. Wat als we onze blik eens veranderen? Wat als we eens wat minder kijken vanuit onze eigen achtergrond en de verschillen? Wat als we ons eens echt en blijvend richten op elkaar? Op de toekomst!

Ook de PO-raad vraagt hier regelmatig aandacht voor. Onlangs nog in het volgende bericht. ‘Onderwijsbestuurders luiden de noodklok: ‘Durf loslaten wat voor corona normaal was’.

Er is vraag naar ‘een plan met brede maatschappelijke steun - zoek de oplossing niet alleen in het onderwijs.’ Dit is precies waarom de Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) is opgericht. Van en voor besturen uit onderwijs en kinderopvang die zich inzetten voor integrale kindcentra en streven naar bestuurlijke eenheid. Ik geloof daarin en ben daarom ook verbonden als ambassadeur. Het levert mooie gesprekken op, die allemaal bijdragen aan ontwikkeling.

‘Samenwerken aan een nieuwe wereld van opvang & onderwijs’

Vanuit een visie op de toekomst naar elkaar kijken. Leren van de tijd achter ons. Gericht naar voren en loslaten wat achter ons ligt. Echt eens zien dat opvang & onderwijs ondersteunend zijn AAN ELKAAR! 

Beter nog, dat opvang & onderwijs elkaar AANVULLEN. Zet concrete stappen. Ik nodig je uit je eens te verdiepen in elkaar. Kijk als bestuurder, medewerker en ouder echt eens verder. KIJK eens echt naar elkaar! Binnen en buiten je eigen plek en organisatie. 

Iedereen doet zijn best. Iedereen staat het water aan de lippen. Iedereen is klaar met dat stapje extra. Maar toch, kinderen zijn niet klaar.
Voor hen gaan we door.

Voor hen moeten we lief zijn voor elkaar.

De nood is hoog. ‘Laten we allemaal een beetje lief zijn voor elkaar’. In deze mooie brief van Fleur van Osch (Personeelsmedewerker bij BMK-lid ‘t Kroontje Veghel), waarin ze heel voelbaar beschrijft hoe in eerdere lockdowns pedagogische medewerkers zich gezien voelde. Dat gaf energie om ondanks alles door te gaan.

Deze brief raakte me en inspireerde gelijk voor deze blog. Juist nu. Nu dat we versoepelen. Graag breng ik de branches opvang & onderwijs, onderwerpen en organisaties samen. 
Waarom?
> Omdat iedereen GEZIEN mag worden.
> Omdat iedereen kan verbinden & inspireren.

Dat is wat ik medewerkers, bestuurders en ouders gun.
Voor elkaar, de toekomst en de kinderen!

Ik wens je een mooie tijd vol inspiratie en.....heb OOG VOOR ELKAAR!

Wat klanten zeggen