VERBINDING!!

27-12-2021

Iets dat ieder mens nodig heeft is verbinding!
Verbinding met jezelf, een ander, een doel, een organisatie, een vereniging of een missie.
Het geeft je de mogelijkheid om een bepaald doel of plek te bereiken.
Je ergens bij of op aansluiten geeft betekenis. En als iets of iemand van betekenis is, kun je het verschil (laten) maken.

Uiteindelijk is alles een cyclus. Een cirkel, waarin alles in verbinding met elkaar is. Een jaar, een leven, een besluitvormingscyclus. Net als mijn 5 stappenplan naar de (integrale) medezeggenschap, hebben ook de volgende 5 onderwerpen met elkaar te maken. Benieuwd wat deze onderwerpen met elkaar verbindt? 

1.     Verbinding
2.     Verschil maken
3.     Medezeggenschap
4.     Reflectie
5.     Begin

Naast dat de eerste twee behoren tot mijn kernwaarden, leg ik het je hieronder uit. Ook wat zaken om over na te denken. Als bonus geef ik je aan het eind (van dit jaar) nog een afrondende tip mee.


1. Verbinding

Het begrip verbinding betekent onder andere:
·      iets verbinden of samenvoegen; iets dat twee of meer afzonderlijke delen verbindt
·      (communicatie) een mogelijkheid een bepaalde plek te bereiken
·      aansluiting op een ander 

Ik zie een aansluiting in de kersttoespraak van onze koning:
‘Te midden van alle onzekerheid is ieder mens op zoek naar verbinding. Zelfs onder het dikste pantser leeft altijd het verlangen om samen met anderen aan een betere toekomst te werken.

Verbinding = verschil maken

2. Verschil maken

Denk je dat alleen bepaalde mensen het verschil kunnen maken? Ik denk juist dat het iedereen is gegeven. Vanuit verbinding kun je verschil maken. Of het nu privé of zakelijk is, in opvang of onderwijs, in de zorg of de medezeggenschap. Ik denk dat het een kwestie is van willen ‘zien’. Oog hebben voor mensen en zaken om je heen en vervolgens vanuit jouw goede intentie een verbinding maken. In mijn serie ‘FOCUZ-ON’ deel ik graag met jou positiviteit, wat mij opvalt en geef ik je tips. Hiermee wil ik jou begeleiden in het vinden van voor jou mogelijke relevante informatie. Dit maakt ook dat ik mij heb verbonden aan de Vereniging Netwerk Kindcentra. Met elkaar kunnen we het verschil maken voor de toekomst van onze kinderen. Samen kunnen we een bijdrage leveren om opvang & onderwijs te (laten) ontwikkelen naar de toekomst. Ik nodig je uit zelf op mijn website en PLEK013 te ontdekken wat ons verbindt.

Net als onze koning aangaf, heb ook ik het voorrecht ‘om in mijn werk de meest uiteenlopende mensen te ontmoeten en hun persoonlijke verhaal te horen.’ Mooi om steeds verbinding te mogen maken en te horen wat zij meenemen vanuit die verbinding. Achter iedere persoon schuilt en verhaal. Dit verhaal maakt wie ze zijn en hoe ze invulling geven aan hun leven, hun werkzaamheden en dus ook aan hun rol in de medezeggenschap.

Verschil maken = medezeggenschap

3.     Medezeggenschap  

Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed door in georganiseerde en wettelijk vastgelegde vorm deel te nemen aan beraadslaging over onderwerpen die te maken hebben met de organisatie waarbij de medezeggenschap betrokken is.

Samen geef je invulling aan je werk in de medezeggenschap. Medezeggenschap leer je door het te doen en open te staan om te leren en te ontwikkelen. Als persoon en met elkaar. Als je intentie goed is, volgt de rest vanzelf. Doe het gewoon. Hierover schreef ik al in mijn laatste blog ‘Just-do-it!’ . Als bestuurder, directeur, medewerker of ouders kun jij ook het verschil maken. Door je te verdiepen in zaken en mensen. Maar ook door afstand te nemen en het geheel te overzien. Dit in het belang van de organisatie en vooral waar het om gaat, de kinderen.

Medezeggenschap = reflectie

4.     Reflectie

Afgelopen jaar was wederom bijzonder. We moesten veelal letterlijk afstand houden en tegelijktijdig was het dat we verbinding wilden maken. Afstand houden helpt om te reflecteren. Tijd voor reflectie geeft ruimte voor onder andere:

·      overzicht creëren;
·      kijken waar de mogelijkheden zitten;
·      welke verbeteringen en/of ontwikkelingen kunnen volgen en
·      constateren wat er al is gelukt!

Het mooie van de afstand van het afgelopen jaar is, dat het wederom een beroep deed op onze flexibiliteit. Vorig jaar gaf ik al wat tips voor evaluatie en de ontwikkeling van een IKC. Wil je dit teruglezen? Dat kan hier. Flexibiliteit leidt (opnieuw) tot innovatieve oplossingen. Oplossingen geven richting geven ontwikkeling. Als iets onderhevig is aan ontwikkeling is het de medezeggenschap wel. Ontwikkeling levert ook op: de FocuzRightAcademy. Deze online omgeving verbindt ook kennis en ervaring en zal een bijdrage gaan leveren aan het begin en jouw werk in de medezeggenschap. In het nieuwe jaar hoor je hier meer over.

Reflectie = het begin

5.     Begin


Het begint bij het begin. Bij wie, wat, waar? Wie heeft welke informatie? Gaat iedereen uit van hetzelfde? Weet jij wat verbinding betekent? Wat wordt verstaan onder medezeggenschap? Hoe geef jij invulling aan de medezeggenschap? Wat heb jij en je collega’s in de medezeggenschap nog (meer) nodig om kennis en ervaring op te doen? Waar en met wie communiceer jij? Zijn de ouders en medewerkers, die jij vertegenwoordigt voldoende op de hoogte van de werkzaamheden? Kortom, komen de verwachtingen over en weer tussen de betrokkenen in de medezeggenschap overeen? Is er sprake van verbinding? In één van mijn eerste blogs, sprak ik ook over verbinding. Om te kunnen vaststellen of er sprake is van verbinding verwijs ik naar het spreekwoord ‘een goed begin is het halve werk’.

Begin = Oud & Nieuw


Mijn tip: Rond het jaar mooi af en begin het nieuwe jaar goed. Wacht niet op het nieuwe schooljaar, maar start gewoon. Maak een plan. Stel jezelf en elkaar in de gelegenheid om een gezamenlijk doel te formuleren voor het nieuwe jaar. Of je dit nu in januari doet of met de start van een nieuw schooljaar maakt natuurlijk niet uit. Het gaat erom tijd te nemen voor elkaar en waar je samen naar toe wilt werken. Doe inspiratie op, deel je kennis & ervaring en maak verbinding.

Oud & Nieuw = verbinding makenHet spreekwoord zegt: ‘Waar een deur dicht gaat, gaat een ander open.’

De samenleving ging dicht, maar mensen stelden (zich) ook open. Stel jezelf open, vooral in de verbinding met anderen. Het levert zulke mooie inzichten op. En nog mooier, het zet zaken in beweging. Dit laatste heb ik de afgelopen jaren zelf mogen ondervinden. In al het advies & ondersteuning, dat ik mag geven aan organisaties in opvang & onderwijs, komt de besluitvormingscyclus terug. De stappen komen altijd weer uit op een zelfde punt. En alle die stappen zijn aan elkaar verbonden. Ik nodig je uit verbinding te maken met een ander. Met jouw collega in zowel opvang als onderwijs, jouw bestuurder, jouw directeur, jouw ouders en jouw medewerkers.

Alle mensen waarmee ik afgelopen jaar verbinding mee mocht maken, wil ik bedanken voor het vertrouwen & de plezierige samenwerking. Vooral ook voor de mooie verhalen vanuit jullie kennis en ervaring bij organisaties als UN1EK -  P!T -  Plateau -  Wijzer  -  GOO -  Tabijn -  Accrete - Blosse -  H3O -  CKC Drenthe - van Doorne -  PO-raad - Vereniging Netwerk Kindcentra en vele anderen. Vol inspiratie zie ik uit naar onze (verdere) samenwerking.

Ik wens je een plezierig oud & nieuw en veel inspiratie in het nieuwe jaar!

‘Medezeggenschap in opvang & onderwijs samen scherp krijgen’

Wat klanten zeggen

CONTACT
Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken!

Advies, training & begeleiding integrale medezeggenschap

  • Maasstraat 29
  • 3134 EM Vlaardingen

www.focuzright.nl

  • KvK: 76393356
  • BTW: NL003080152B44
  • IBAN: NL12INGB0009591067