Evaluatie & tips : ontwikkeling IKC!

14 juli 2020
De Corona-situatie is nog niet voorbij, maar evalueren kan altijd. Juist om voorbereid te zijn op de toekomst! De aansluiting van basisonderwijs met de organisaties voor buitenschoolse opvang is essentieel gebleken de afgelopen maanden. Besturen en scholen werden opgeroepen om aan de hand van de uitgegeven protocollen snel te komen tot afspraken over de aansluiting van de schooltijden op de opvangtijden. Tegelijkertijd moest recht gedaan worden aan de medezeggenschap en de hiervoor bestaande wettelijke eisen. Inmiddels zie je dat maatregelen omgezet worden naar besluiten. Denk aan bijvoorbeeld het gedeeltelijk thuisonderwijs of een continurooster.

Hoe is het gegaan in de medezeggenschap? En welke conclusies kun je hier trekken? Hoe ga je om met de invoering van een gewijzigd rooster? Wat geldt bij de invoering van onderwijs op afstand? Alles wat je aandacht geeft groeit!

Wil je als ouder, medewerker, directeur of bestuurder in opvang en/of onderwijs een overzicht van de afgelopen tijd? Praktische tips voor een evaluatie? Of ben je op zoek naar handige aandachtspunten voor de toekomst? Lees dan snel verder!

De samenwerking tussen opvang & onderwijs als ook de rol van de medezeggenschap werd eveneens benadrukt door onze minister president Rutte. De samenwerking en afstemming was juist nu ook voor alle geledingen in de medezeggenschap in onderwijs en opvang van belang! 

Ontwikkeling

De overheidsmaatregelen volgden elkaar snel op en vereisten soms dusdanige spoed dat het gewoonweg niet altijd haalbaar was om eerst met de (G)MR, (C)OC en/of OR overleg te plegen. Maatregelen vanuit RIVM en/of regering hadden altijd voorrang. Als betrokken partij in de medezeggenschap was het van belang steeds de volgende vraag te stellen: is dit een noodmaatregel of is dit beleid?

In deze Corona-crisis kon uiteindelijk de medezeggenschap de bestuurder en de achterban (medewerkers & ouders) ondersteunen.

Ondersteuning
Ondersteuning is belangrijk. Zeker in deze tijden, waarin het onderwijs snel de overstap van klassikaal naar digitaal lesgeven heeft moeten maken. Niks geen voorgenomen besluiten of advies- en instemmingsrecht voor de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschaps Raad.
Opvang schakelde over naar noodopvang. Tijdens deze unieke periode gold het adviesrecht van de (Centrale) Oudercommissie nog steeds, maar wat kon je nu als Ouder Commissie eigenlijk doen? En hoe zat het met de Onderneming Raad? Was alle communicatie over het corona-beleid duidelijk? Heb je als bestuurder aan de medewerkers duidelijk gemaakt wat je van hen verwachtte?

Leden van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschap Raad, (Centrale) Ouder Commissie of gemeenschappelijke dan wel integrale raad van een kindcentrum of onderwijs- en/of opvangorganisatie moesten laten zien dat ook in deze tijd men elkaar binnen de medezeggenschap wist te vinden en zo de aansluiting van onderwijs en opvang van kinderen goed konden laten regelen.Rol medezeggenschap

Misschien is de medezeggenschap in jouw organisatie al (integraal) vormgegeven. Of sta je aan vooravond van of mogelijk midden in een fusieproces? Of de medezeggenschap nu al integraal is of wordt vormgegeven, er gelden altijd uitdagingen.

Rol medezeggenschap
Welke rol heeft de (G)MR, de (C)OC en/of de OR in tijden van crisis? Het werk voor de medezeggenschap lag zeker niet stil. Hoe hield je op centraal niveau goed contact met het College van Bestuur? En op lokaal niveau moest de raad of commissie snel en duidelijk met de directeur of mogelijk de manager schakelen. Juist in de afgelopen tijd van maatregelen vanwege COVID-19 was het verstandig voor alle partijen in de medezeggenschap zo veel mogelijk samen op te trekken. Met het bundelen van krachten, kom je uiteindelijk tot de beste oplossingen. Oplossingen waarvoor draagvlak is. Het kwam en komt nog altijd aan op informeren en communiceren!

Betrokkenheid
Afgelopen maanden was een tijd voor handelen. Heb je als (G)MR, (C)OC en/of OR aangegeven aan het bestuur/de directie dat je graag op de hoogte gehouden wilde worden? Of heb je als bestuurder (niet) tijdig bedacht dat de medezeggenschap mee te nemen in het proces? Bedenk altijd dat het medezeggenschapsorgaan de spreekbuis is van ouders en collega’s op het moment dat er maatregelen genomen worden. Maatregelen die wellicht op gespannen voet stonden met de preventie van corona. Mogelijk zijn er op dit moment voorgenomen wijzigingen met ingang van de start van het nieuwe schooljaar.

Als bestuurder was de afgelopen tijd, maar is het zeker ook in de komende tijd van belang dat de medezeggenschap betrokken is bij wat er speelt in jouw opvang- of onderwijsorganisatie. Zo zal er de minste wrijving ontstaan bij (beleids-) maatregelen en het invulling ervan op locatie.
Evaluatie
Mijn advies is de aanpak van deze coronacrisis ook in en via de medezeggenschap aan de orde te stellen. Het van belang dat de directie en het bestuur samen met de medezeggenschap zich (opnieuw) gaat afvragen en gaat evalueren hoe op school, in de opvang of in het kindcentrum en organisatiebreed met deze crisis is omgegaan. Hoe is bijvoorbeeld de communicatie met ouders gegaan? Hoe staat de organisatie er (financieel) voor / hoe is de compensatie voor de ouders afgehandeld? Hoe is met de inzet van het personeel omgegaan? Kortom: Wat ging er goed, wat kan beter en wat moet worden veranderd?

Aan het einde van dit blog geef ik je nog een afrondende conclusie en handige links. Samen krijgen we de medezeggenschap scherp!

Tips
Met de volgende tips, kun je als bestuurder, medewerker en ouder praktisch aan de slag:

Medezeggenschap betekent dat je elkaar serieus neemt, elkaar hoort en vervolgens met elkaar tot een besluit kan (laten) komen. 
De tips kun je hier ook downloaden:
FocuzRight - Covid-19-Evaluatie - Tips


Overzicht
Met wat is geleerd moeten mogelijk onderdelen van protocollen of beleid worden aangepast. Als dat het geval is, dan komen de wetsartikelen uit de WMS, WOR en WKO weer aan de orde.

De belangrijkste en voor nu actuele punten uit de verschillende wetgeving, heb ik voor je onder elkaar gezet in een overzicht dat je kunt downloaden via de volgende link: overzicht wetgeving opvang & onderwijs. Dit kan helpen bij de (tussentijdse) evaluatie en/of afspraken naar de toekomst. 

Voor de bestuurder geldt dat deze tijd een keerpunt of versterking kan hebben betekend in de verstandhouding met zijn of haar medezeggenschapsorgaan(en).

 

Conclusie
Tenslotte doe je medezeggenschap SAMEN. Ik denk dat SAMEN een positief les is uit deze bijzonder tijd. Opvang & onderwijs werken samen en medezeggenschap vereist samenwerking! 

Juist om opvang & onderwijs voor onze kinderen naar de toekomst te kunnen brengen. 
Wat duidelijk geworden is de afgelopen tijd, is dat snel geschakeld kan worden en nieuwe mogelijkheden binnen handbereik zijn.

Het is nu tijd met elkaar door te gaan pakken en opvang & onderwijs een nieuwe en integrale invulling te gaan geven, ook in de medezeggenschap!

Uitdaging
Medezeggenschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Integrale medezeggenschap is uitdagend, juist omdat de wetgeving nog niet integraal is. Maar er zijn altijd mogelijkheden. Laten we positief met elkaar verder naar de toekomst gaan in deze bijzonder tijd.

Sta open en maak gebruik van elkaars kennis & kwaliteiten. Ik heb ruime kennis en ervaring op het gebied van integrale medezeggenschap. Heb je hulp nodig bij het invulling (laten) geven aan de integrale medezeggenschap? Of wil je informatie uit de praktijk? Neem dan contact met op en ik wissel graag met je van gedachten.

Voor de toekomst wens ik je veel succes, wijsheid en samenwerking!


Kijk voor actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs & opvang en IKC o.a. op Zosja en Tasforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Wat klanten zeggen

CONTACT
Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken!

Advies, training & begeleiding integrale medezeggenschap

  • Leeuwerikstraat 9
  • 3135 KE Vlaardingen

www.focuzright.nl

  • KvK: 76393356
  • BTW: NL003080152B44
  • IBAN: NL12INGB0009591067