JUST DO IT!!

22-09-2021

Deze spreuk hangt prominent bij mijn werkplek. Dit om me ter herinneren dat je veelal gewoon ‘het moet gaan doen’. Dit geef ik ook mijn klanten mee.
Nederland bewust maken van medezeggenschap in opvang & onderwijs! Verbinding maken. Inspiratie volop. Ideeën te over. Hoe ga ik het delen? Wanneer dan? Waar te beginnen? Dit vraag jij je vast ook eens af als je over medezeggenschap nadenkt? Laat me je meenemen op het gebied van de (integrale) medezeggenschap. Lees snel verder en maak gebruik van mijn inspiratie!

Beginnen = het gesprek aangaan
Beginnen doe je uiteindelijk gewoonweg bij het begin. Gewoon door te doen. Het gesprek aangaan. Het gesprek met jezelf en het gesprek met de ander. Stel jezelf en de ander een aantal vragen. Bijvoorbeeld:

·      Wat wil ik?
·      Wat voelt goed?
·      Wat heeft nu aandacht nodig?
·      Waar maak ik nu tijd voor?
·      Aan wie besteed ik nu tijd?
·      Wat geeft energie?
·      Waar heb ik invloed op?
·      Waar werk ik naartoe?
·      Wat heb ik daarbij nodig?
·      Wie kan mij daarbij helpen?

Uiteindelijk hoef je het niet alleen te doen. Het meeste kracht halen we uit verbinding. Mooi als kennis en ervaring SAMENkomt op landelijke initiatieven als het Jaarcongres management Kinderopvang met Marike Vroom, de Landelijke IKC-dag met Job van Velsen of de Vereniging Netwerk Kindcentra met Adrie Groot. Zo werkt dit ook voor de (integrale) medezeggenschap. Je gaat het gesprek aan. Welke vragen stellen we elkaar? Welke mogelijkheden zien we? Wat zijn de afspraken, die we vervolgens met elkaar maken? Hoe gaan we met elkaar om? En dan gewoon beginnen!

Kapstok = statuut & reglement 
Als je het gesprek met elkaar aangaat hang je je jas op de kapstok en stel je jezelf open. Open voor elkaar. Open voor mogelijkheden. Open voor ontwikkelingen. Open voor samenwerking. Op het gebied van medezeggenschap, is hiervoor is de kapstok het medezeggenschapstatuut en de reglementen. Dit zijn documenten, die niets meer en minder zijn een schriftelijke weergave zijn van de afspraken, die je met elkaar hebt gemaakt. Om tot afspraken te komen, is eerst het gesprek aangaan essentieel. Hoe mooi is dat? Elkaar leren kennen. Samen zaken in beeld brengen, zodat je scherp kunt krijgen waar het om gaat en waar je naar toe wilt met elkaar. Een mooi voorbeeld hiervan is Plateau Integrale Kindcentra. De formele documenten helpen je invulling te geven aan het proces. 

Proces = route inzichtelijk maken
Uiteindelijk is alles een proces. Je wilt van A naar B. De vraag hierbij is, hoe kom ik daar?
Wie of wat heb ik daarvoor nodig? Het proces in kaart brengen, geeft duidelijkheid en inzicht. Het maakt zaken concreet en je kunt het in de tijd plaatsen. Een werkgroep formeren kan hierbij helpen. Mensen uit verschillende geledingen bij elkaar brengen. 
Om de komen tot integrale medezeggenschap heb je input nodig vanuit de (centrale) oudercommissie, de personeelsvertegenwoordiging en/of ondernemingsraad en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Die input van ouders & medewerkers is waardevol. Ook de bestuurder en directeur spelen hier een belangrijke rol in het proces. Uiteindelijk begint het veelal bij hen en de missie, visie & strategie van de organisatie. Een mooi voorbeeld hiervan is UN1EK onderwijs & opvang. Welke afspraken maken we met elkaar?

Afspraken = vastleggen & borgen
Je kunt van alles afspreken met elkaar. Zonder goede documentatie en borging van de afspraken, is het maar de vraag of afspraken worden nagekomen. Uitblijven van opvolging gebeurt vaak niet eens bewust. Iedereen heeft de neiging zich te laten leiden door ‘de waan van de dag’. Binnen opvang & onderwijs is er nogal wat wetgeving, waaraan moet worden voldaan. Niets is menselijker dan dat zaken worden gemist. Belangrijk is dat afspraken goed worden gedocumenteerd en geborgd. Hiervoor moet een verantwoordelijke worden aangewezen. Uiteindelijk ben je allemaal verantwoordelijk, maar het is goed en noodzakelijk afspraken te maken over verschillende rollen. Een mooi voorbeeld is P!T kinderopvang & onderwijs. Vervolgens met elkaar duiden wat die rol inhoudt en wie deze vervult.

Rollen = duidelijkheid & invulling
In de medezeggenschap zijn er ook diverse rollen. De rol van (vice-)voorzitter, secretaris en lid binnen een geleding als (centrale) oudercommissie, de personeelsvertegenwoordiging en/of ondernemingsraad en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Naast de medezeggenschap speelt ook de rol van een directeur en bestuurder als bevoegd gezag, een cruciale rol in het proces van de invulling van de medezeggenschap. Waarom? 
Vanuit de rol van bevoegd gezag komt de informatie en de toelichting, waarmee je als medezeggenschap aan de slag kan en moet. De rol van een ambtelijk secretaris kan hierin ondersteunend zijn. Als de afspraken duidelijk zijn en de rollen goed verdeeld, kun je je bezighouden met de inhoud.

Inhoud = informatie, advies & instemming
De inhoud van de medezeggenschap gaat over recht op informatie, advies- en instemmingsrecht op het beleid rondom de kwaliteit van de dienstverlening, in dit geval het aandachtsgebied van opvang & onderwijs. Nadere informatie hierover als over het Integraal Kind Centrum (IKC) kun je ook vinden op de websites van de diverse branchorganisaties als BMK en de sectororganissatie PO-raad. Een pedagogisch werkplan, verzuimbeleid, openingstijden, tarieven, huisvesting, begroting. Allemaal onderwerpen die met de medezeggenschap moeten worden besproken. Hoe mooi dat je als bestuurder of directeur input kan ophalen bij de vertegenwoordiging van de mensen die het aangaat? De ouders en de medewerkers. Zaken worden door hen vanuit verschillende invalshoeken belicht, zodat tot een zorgvuldig besluit kan worden gekomen. En hoe mooi is het dat je als ouder of medewerker een bijdrage mag leveren aan de inhoud van het beleid van jouw organisatie en kwaliteit van de opvang en/of onderwijs van jouw kind?

Een beste ‘IK’
Je kent ze vast wel? Ouders en medewerkers, die overal wel wat van vinden. Bestuurders die het beter (denken te) weten. Als je ergens wat van vindt, mag je het uiteraard uiten.  Belangrijk is dit wel te doen volgens de juiste route en op de juiste plaatsen en vanuit een juiste rol. Dit om ruis op de lijn te voorkomen. In de huidige tijd met social media, vindt iedereen wel ergens wat van. Dat is je goed recht. Maar om recht te doen aan wat met elkaar hebben afgesproken en wat (door de wetgever) is opgetekend, moeten we vooral zelf aan het stuur blijven staan. Pak je rol en zet beweging in gang. Ga het gesprek aan. Deel je kennis. Maak verbinding en deel je ervaring. Wees hierbij kritisch, blijf jezelf, maar sta vooral open. Open naar de toekomst, want die toekomst is uiteindelijk voor de kinderen. Zij verdienen het de beste versie van zichzelf te kunnen worden.

Onlangs hoorde ik Professor of Educational Theory and Pedagogy, Universiteit van Edinburgh, Gert Biesta mooi zeggen ‘hoe kan uit die mix een ‘ik’ naar voren komen?’

De kinderen hebben het recht zich te kunnen ontwikkelen tot wereldburgers. Als wij als volwassenen het goed voor hen regelen, kun zij zichzelf zijn en gewoon doen!

Wil jij ook met medezeggenschap binnen jouw organisatie (verder) aan de slag?
Voor een indruk klik je hier en kijk gerust rond op mijn website.

Neem contact met me op en laten we vrijblijvend met elkaar in gesprek gaan. Ik ben benieuwd welke kennis & ervaring we kunnen uitwisselen en hoe ik jou mogelijk kan helpen. Tot gauw!

Wat klanten zeggen

CONTACT
Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken!

Advies, training & begeleiding integrale medezeggenschap

  • Maasstraat 29
  • 3134 EM Vlaardingen

www.focuzright.nl

  • KvK: 76393356
  • BTW: NL003080152B44
  • IBAN: NL12INGB0009591067