Protocollen & besluiten

29 mei 2020
In mijn vorige blog had ik het al over SAMENwerking!

De aansluiting van basisonderwijs met de organisaties voor buitenschoolse opvang is essentieel gebleken de afgelopen tijd. Dit wordt benadrukt door de overheid. Juist nu is dus samenwerking en afstemming voor alle geledingen in de medezeggenschap in onderwijs en opvang van belang! Besturen en scholen worden dan ook opgeroepen om aan de hand van de uitgegeven protocollen snel te komen tot afspraken over de aansluiting van de schooltijden op de opvangtijden. Wil je een overzicht? Een korte samenvatting van afgelopen tijd? Of gewoon praktische tips? Lees dan snel verder!

Tip: klik op de links in te tekst om documenten of sites te bekijken.

Op 11 mei 2020 werden door de overheid al 'uitgangspunten' aangegeven voor de opening van primair onderwijs en kinderopvang. 

Gebleken is dat goede invulling werd gegeven aan de samenwerking tussen opvang en onderwijs. Net als het Kabinet, de PO-raad en de branche organisaties in de Kinderopvang roep ik op de goede samenwerking van de afgelopen tijd te blijven doorzetten. Zeker ook de komende periode, nu op 8 juni het basisonderwijs en de kinderopvang weer volledig open gaat. Zie hiervoor publicatie vanuit de overheid.

Medezeggenschap & protocollen

Bij de (her-)opening van opvang en onderwijs, is de medezeggenschap van essentieel belang. Minister president Mark Rutte gaf dit in de persconferentie van 21 april jl. al aan. Ook in de uitgegeven protocollen wordt benadrukt dat de medezeggenschap betrokken moet worden.

Onderwijs

Bij de uitvoering van het door de PO-raad uitgegeven protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.

Opvang

Op basis van de Wet kinderopvang en de Wet op de ondernemingsraden moeten respectievelijk ook de ouders en de medewerkers worden betrokken bij besluitvorming. Naast de hygiënemaatregelen van het RIVM en protocollen met voorzorgsmaatregelen blijven ook de protocollen ontwikkeld door branchepartijen Kinderopvang van kracht.
Het protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het dient als handreiking voor de sector bij het (her-)opstarten van de kinderopvang. Je vindt het protocol op de diverse sites. Het kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.

Overleg

Met oog op de volledige opening van het basisonderwijs en de kinderopvang per 8 juni, hebben de medezeggenschapsorganen de komende tijd de taak om met bestuurders en met elkaar binnen de eigen geleding in overleg te gaan. Er moeten snel besluiten worden genomen. Tegelijkertijd moet recht gedaan worden aan de medezeggenschap en de wettelijke eisen, die hiervoor bestaan. Leden van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschap Raad, (Centrale) Ouder Commissie of (gemeenschappelijke) integrale raad van een kindcentrum of onderwijs- en opvangorganisatie kunnen komende week laten zien dat ook binnen de medezeggenschap men elkaar weet te vinden en de aansluiting van onderwijs en opvang van kinderen goed kunnen regelen.

De praktijk

Hoe doe je dat dan in de praktijk?
- Ga echt met elkaar in gesprek.
- Wees open, duidelijk en maak concrete afspraken met elkaar.
- Wie neemt de lead?
- Langs welk kanaal (e-mail, Zoom, WhatsApp , word online, SharePoint etc.) raadpleeg je elkaar?
- Hoe koppel je terug?
- Op welk moment?

Zorg dat de verwachtingen op elkaar afgestemd worden. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Alleen dan kan er sprake zijn van effectieve samenwerking. Allen zo kom je tot concrete besluitvorming. Alleen dan kun je zorgen voor een goede communicatie naar de achterban. Alleen dan kun je duidelijkheid geven aan medewerkers en ouders. Medezeggenschap betekent dat je elkaar serieus neemt, elkaar hoort en vervolgens met elkaar tot een besluit kan (laten) komen. 

Uitdaging

De door Corona ingegeven samenwerking in opvang en onderwijs is een kans voor bestuurders, medewerkers en ouders om met beide handen aan te grijpen en de integrale medezeggenschap een goede en waardvolle invulling te geven. 
 
Medezeggenschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Integrale medezeggenschap is uitdagend, juist omdat de wetgeving nog niet integraal is. Maar er zijn altijd mogelijkheden. Laten we positief met elkaar verder de toekomst in gaan in deze bijzonder tijd.

Sta open en maak gebruik van elkaars kennis & kwaliteiten. Heb je hulp nodig? Of ben je nieuwsgierig hoe ik je hierbij kan helpen? Neem contact met op en ik wissel graag met je van gedachten. Ik wens je veel succes en wijsheid voor de komende tijd!

Wat handige links op een rij:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/24/uitgangspunten-voor-opening-scholen-primair-onderwijs-en-kinderopvang

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/buitenschoolse-opvang-vanaf-8-juni-weer-volledig-open

https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/

https://www.boink.info/nieuws/protocol-heropening-kinderopvang

https://www.kinderopvangtotaal.nl/scholen-en-bso-per-8-juni-weer-helemaal-open-vergoeding-ouders-stopt/

https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4461887488

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-Kinderopvang-15-5.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/05/06/factsheet-testen-op-corona-van-medewerkers-in-speciaal-basisonderwijs-en-kinderopvang/Factsheet+testen+medewerkers+basisonderwijs+en+kinderopvang.pdf

Wat klanten zeggen