Alles wat je aandacht geeft GROEIT!

31 januari 2021

GROEI

Wat een jaar was 2020! Een jaar dat in het teken stond van Covid-19, maar tegelijk in het teken van GROEI! Groei van samenhorigheid, creativiteit, ideeën, zelfreflectie, mogelijkheden, meningsverschillen, samenwerking en nog veel meer. Groei van initiatieven op het gebied van opvang & onderwijs. Verdere ontwikkeling van samenwerking in integrale kindcentra's (IKC). Ook groei in de medezeggenschap. Deze schakel is onlosmakelijk verbonden met beleid en verandering. En voor verandering staan we in 2021!

Lees verder voor inspirerende artikelen uit het werkveld en informatie op het gebied van het IKC & de medezeggenschap!

Tip: klik op de links in te tekst om documenten of sites te bekijken.

UITDAGING

Bij verandering en samenwerking sta ik graag even stil. Ondanks alle narigheid en achtergrond van 2020, zijn er ook positieve momenten en mogelijk zelfs geluksmomentjes te vinden. Iedereen stond en staat nog altijd voor dezelfde uitdaging. Hoe ga ik om met verandering? Wat kan IK doen? Wat is er WEL? Hoe gaan WE dingen (anders) aanpakken? Wat ga JIJ nu doen? Wat kunnen wij SAMEN doen? Dit allemaal erop gericht hoe we de uitdaging waar we nog altijd voor staan het hoofd te bieden.

NOODZAAK
Soms is er noodzaak nodig om verandering teweeg te brengen. Soms creëer je die noodzaak (bewust) zelf en soms dient de situatie zich gewoonweg aan. Net als Covid-19. Dit zorgde ervoor dat we moesten omschakelen, anders met zaken om moesten gaan en creativiteit tentoon moesten spreiden. Creativiteit om met onszelf en elkaar om te gaan in een nieuwe realiteit. Soms wil je ondanks (onverwachte) omstandigheden door met plannen voor samenwerking.

SAMENWERKING
Juist nu is samenwerking van groot belang! Samenwerking om opvang op afstand te regelen, samenwerking om noodopvang te realiseren, samenwerking in de medezeggenschap om (tijdelijk?!) veranderend beleid met elkaar snel te kunnen (laten) inzetten. Als iets is gebleken is dat we het SAMEN moeten doen. Samen werken om de toekomst voor onze kinderen mooier te maken. De noodzaak van de samenwerking van opvang & onderwijs is meer dan ooit duidelijk geworden. En in die samenwerking is ook de medezeggenschap van groot belang. Met name bij verandering van beleid en de vorming van kindcentra's.

VERANDERING
De kinderopvangtoeslagaffaire, het tekort aan leerkrachten en pedagogisch medewerkers maken onder andere samen met de maatregelen als gevolg van de wereldwijde pandemie dat het tijd is voor verandering. Verandering van het onderwijssysteem. Verandering van de wijze waarop opvang is georganiseerd en gefinancierd. Zoals bestuurder Ad Vos, bestuurder van P!T kinderopvang & onderwijs in Zwijndrecht en bestuurslid van de nieuwe Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) ook aangeeft 'er moet een overkoepelende wet op de kindcentra komen.' Lees hierover meer in het artikel in Zosja.

BUNDELING VAN KENNIS
Samenwerking leidt tot mooie initiatieven. Afgelopen jaar is ZOSJA ontstaan. Een online een gratis driewekelijkse e-nieuwsbrief, die staat voor samenwerken + informatie + inspiratie. Hierin nieuws, duiding, achtergronden, tools en inspiratie over de wereld van de IKC’s, brede scholen, kindcentra, onderwijs en opvang en alles eromheen. Hieronder vind je enkele links van mooie artikelen van inspirerende bestuurders/directeuren, die allemaal te maken hebben met de ontwikkeling van het Integrale Kind Centrum (IKC).

Arnoud van Leuven - 'Het gaat om dezelfde kinderen, dus waarom splitsen in opvang en onderwijs?'

Adrie Groot - 'Opvang en onderwijs in één organisatie'

Peter-Paul Rijnkels - 'IKC-wetgeving moet niet verstikkend worden.'

Rien Wiegeraad - 'Medezeggenschap regelen in een IKC.'

Job van Velsen - 'Zo krijg je een optimale IKC-raad.'

Onlangs werd de Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) gelanceerd. Een intitiatief van verschillende bestuurders (Ad Vos, Jeannette de Jong, Arnout van Leuven en secretaris Adrie Groot) met als doel de ontwikkeling en bevordering van (de kwaliteit) van een geïntegreerd aanbod van opvang en onderwijs. Hierbij richten zij zich op het ontwikkelen van een rijk ontwikkelklimaat voor kinderen van 0-13 jaar in Nederland. Als trotse eerste ambassadeur van de VNK draag ik hieraan graag bij.

INSPIRATIE
Naast de inspiratie vanuit de voorgaande initiatieven, geef ik graag nog meer inspiratie. Door middel van workshops (in 2020 onder andere bij UN1EK en de Groeiling) wil ik bestuurders en leden van de medezeggenschapsorganen stimuleren om juist nu (andere) invulling te geven aan de wettelijke medezeggenschap. Vanuit de praktijk op een andere wijze naar de onderwerpen kijken met elkaar. Samen een verandering teweeg brengen op weg naar de integrale vormgeving van de medezeggenschap. Als ambtelijke secretaris van de Centrale UN1EK Raad (CUR) en als adviseur & begeleider van de werkgroep integrale medezeggenschap bij Plateau, werk ik samen met inspirerende mensen. Door het uitwisselen van kennis & ervaring komen we steeds een stapje verder. Kleine stapjes maken uiteindelijk een grote. En de grote stappen leiden tot groei en beweging.

BEWEGING
Ik denk dat alle groei, uitdaging, noodzaak, samenwerking, verandering en bundeling van kennis bijdraagt aan inspiratie en beweging naar de toekomst van de opvang & het onderwijs. Mooi is om ons te richten op het ontwikkelen van een rijk ontwikkelklimaat voor kinderen van 0-13 jaar in Nederland. Dit vanuit één gefuseerde bestuurlijke organisatie en bij voorkeur ook vanuit één wetgeving. Laten we het gewoon DOEN in de praktijk en hiermee het verschil maken voor de toekomst van de kinderen. Dan volgt de rest (bijna) vanzelf. Tenslotte, alles wat je aandacht geeft GROEIT!

Wil jij weten hoe jouw organisatie en medezeggenschap naar de integrale toekomst kan groeien? Neem eens een kijkje op mijn website, lees mijn andere blogs of neem contact met me op. Ik wissel graag en vrijblijvend met jou van gedachten!

Wat klanten zeggen